การบริการด้านต่างๆ

1. ตรวจร่างกายและรายงานประจำวัน
2. แพทย์ตรวจสุขภาพประจำเดือน
3. ตรวจวัดส่วนสูงและน้ำหนัก รายงานประจำเดือน
4. รายงานพฤติกรรมประจำสัปดาห์
5. ชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนอน
6. แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
7. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
8. เปลี่ยนเสื้อผ้า แต่งตัว หลังตื่นนอน
9. พักผ่อนนอนหลับในห้องปรับอากาศวันละ 2 ชั่วโมง
10. น้ำดื่มสะอาด พร้อมแก้วส่วนตัว
11. สุขาสะอาดถูกหลักอนามัย โถขนาดของเด็กเล็กโดยเฉพาะ 
12. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
13. รายงานผลการพัฒนาการทุกสัปดาห์ 
14. สถานที่จอดรถ สะดวกสบาย
15. บริการในเวลาพิเศษ 16.00 - 19.00 น.
16. อาหารกลางวันครบทั้ง 5 หมู่ อาหารว่าง นม และผลไม้
17 ส่งเสริมปลูกฝังกิริยามารยาทแบบไทย 
18. ซุ้มที่พักผู้ปกครอง

บริการพิเศษ
1. จัดอาหารเย็นให้กับนักเรียน
2. อาบน้ำแต่งตัว หลังเวลา 18.00 น.
3. ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน หรือ เมื่อผู้ปกครองมีกิจธุระจำเป็น ไม่สามารถมารับได้ตามเวลาปกติ