การรักษาความปลอดภัย

การรับนักเรียน
1. แสดงบัตรรับนักเรียนทุกครั้งที่มารับนักเรียน
2. ไม่อนุญาตให้รับนักเรียนโดยมิใช่ผู้ปกครอง

การติดต่อฝ่ายธุรการ
1. กรุณากดกริ่งและแสดงตน ทุกครั้งที่ติดต่อ
2. กรุณารอตรวจสอบภายนอก รอประตูไฟฟ้าเปิด
3. ห้ามนำยานพาหนะทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณ
4. ห้ามนำสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาภายในบริเวณ
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณ

การป้องกันโรคติดต่อ
1. นักเรียนป่วยซึ่งสามารถติดต่อผู้อื่นได้กรุณาหยุดเรียน
2. นักเรียนมีอาการป่วยเล็กน้อย จะได้รับการแยกห้องนอน
3. นักเรียนจะได้รับวัคซีนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
4. นักเรียนที่มีอากาป่วยมากจะติดต่อผู้ปกครองมารับกลับ
5. บริเวณอาคารสถานที่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาด
6. บริเวณในอาคารมีมุ้งลวดกันยุงและแมลงต่างๆ

การป้องกันอุบัติเหตุ
1. บริเวณอาคารสถานที่ออกแบบสำหรับเด็กอายุ 1 - 3 ปี โดยเฉพาะ
2. วัสดุอุปกรณ์ สำหรับเด็กอายุ 1 - 3 ปี โดยเฉพาะ
3. มีบุคลากร ควบคุมดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในอัตราส่วนนักเรียนกับผู้ดูแล 6 : 1
4. นักเรียนทุกคนมีประกันอุบัติเหตุจาก AIA