การแต่งกาย

นักเรียนอายุ 1 - 3 ปี     ใช้เครื่องแบบของโรงเรียน
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี    ชุดนักเรียน เสื้อฟ้า กระโปรงหรือกางเกงลายสกอต์
วันศุกร์    ชุดพละ
วันเสาร์ - อาทิตย์     แต่งกายสุภาพ
นักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6   แต่งกายสุภาพ