กิจกรรมประจำวัน

     ในแต่ละวันน้องๆก็มีกิจกรรมประจำที่ต้องทำ เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและหน้าที่ ให้กับน้องๆ เพื่อให้น้องๆ สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้อีกด้วย