กิจกรรมพิเศษช่วงเย็น

     รับดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษปีที่ 6 ชายและหญิง กิจกรรม สอนทำการบ้าน สอนเสริมในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาความถนัด มิติสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00น. มีครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะรายวิชาสอนกลุ่มย่อย มีอาหารว่าง อาหารมื้อเย็น และอาบน้ำแต่งตัว เพื่อเตรียมผู้ปกครองมารับกลับ