ส.ค.ส. 2561 สวัสดีปีใหม่ ทุกครอบครัวครับ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านและครอบครัวเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ ท่าน และครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ทุกประการ