ความรู้สู่ผู้ปกครอง

โรคไข้หวัดใหญ่

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

โรคอุจาระร่วง

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

โรคพิษสุนัขบ้า

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

โรคมือ เท้า ปาก

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

โรคตาแดง

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

โรคไข้กาฬหลังแอ่น

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

โรคคออักเสบ

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

โรคไข้เลือดออกและการกำจัดลูกน้ำ

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

โรคที่มากับน้ำ

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

หัด คางทูม หัดเยอรมัน

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)